Zaplatená hotovosť za účtovníctvo dodávok

4722

Otázka: Sme platiteľmi DPH - predávame tovar a máme registračnú pokladňu. Do akej výšky je povolená platba v hotovosti registrovaná ako úhrada faktúry v 

tiež platiteľom DPH (SK) dohodnuté, že nájomca (spoločnosť ABC, s.r.o.) sa zaväzuje zaplatiť zábezpeku tzv. kauciu v zmluvne dohodnutej výške (môže byť napríklad stanovená ako 2 mesačné Pozrite is náš cenník účtovníctvo. Cena za účtovníctvo je stanovená v cenníku. Sadzba za účtovníctvo je od 250 EUR do 10 000 EUR za mesiac. Vypočítajte si cenu za účtovníctvo samy. Vedieme podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo a mzdy. Na druhej strane celá suma 300 dolárov zaplatená predajcovi za leasing je prevádzkovým nákladom, pretože bola vynaložená ako súčasť každodenných obchodných operácií.

Zaplatená hotovosť za účtovníctvo dodávok

  1. Rhb banka malajzia cele meno
  2. Čo robiť s 200 000 dolárov
  3. 659 eur na dolár

(21) Posúdenie prípadov vyfakturovaných, ale neprevzatých investičných dodávok do dňa uzatvárania účtovných kníh a rozhodnúť o ich zachytení v účtovníctve (zmluvy s dodávateľom). (22) Preverenie oddeleného sledovania (na analytických účtoch) hmotného majetku daného do zástavy, prípadne ktorým sa ručí za záväzky. Urgentne požadovať vystavenie dodávateľských faktúr za dodané tovary a služby, s cieľom maximálne obmedziť účtovanie na účtoch rezerv alebo nevyfakturovaných dodávok. (4) Zaúčtovanie všetkých peňažných operácií vykonaných v peňažných ústavoch do 31.12.

Pozrite is náš cenník účtovníctvo. Cena za účtovníctvo je stanovená v cenníku. Sadzba za účtovníctvo je od 250 EUR do 10 000 EUR za mesiac. Vypočítajte si cenu za účtovníctvo samy. Vedieme podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo a mzdy.

podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH sa miesto dodania tovaru nachádzalo v Belgicku a v Taliansku.

Zaplatená hotovosť za účtovníctvo dodávok

Automobil v ocenení 450 000 Sk, uplatnené odpisy za rok 2008 vo výške 9 000 Sk za mesiac december 2008. Predpokladaná doba používania automobilu 50 mesiacov. Daňový odpis vo výške ¼ t.j. 112 500 Sk. Uplatňované lineárne odpisy. Pokračovanie v odpisovaní január, február 2009 vo výške 298,75 € mesačne.

Zaplatená hotovosť za účtovníctvo dodávok

Predpokladaná doba používania automobilu 50 mesiacov. Daňový odpis vo výške ¼ t.j. 112 500 Sk. Uplatňované lineárne odpisy.

Zaplatená hotovosť za účtovníctvo dodávok

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO 36631124, DIČ 2021879959 10,00 VPD 20.01.20.. Prijaté Príklad č. 2: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup tovaru v hodnote 6 000 Eur a chce ju uhradiť v dvoch splátkach po 3 000 Eur. Napriek tomu, že hodnota 1 splátky nepresahuje limit 5 000 Eur, hodnota platby v hotovosti spolu za faktúru je 6 000 Eur, t.

200. Vyúčtovanie PHM - január Poplatok za vedenie účtu Úhrada zák. zdrav. poistenia - VZP - 1/200.

j Účet 211 Pokladnica: Účet Aktivní. Účtuje sa tu stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotových peňaz Na druhej strane, v akruálnom účtovníctve sa výnosy vyskytujú vo výkaze ziskov a strát, keď sú zarobené, ale hotovosť za to ešte nie je zaplatená. Výdavky vo výkaze ziskov a strát sa zaznamenávajú do obdobia, v ktorom vyprší ich platnosť alebo keď k nim dôjde. Príklad č. 2: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup tovaru v hodnote 6 000 Eur a chce ju uhradiť v dvoch splátkach po 3 000 Eur. Napriek tomu, že hodnota 1 splátky nepresahuje limit 5 000 Eur, hodnota platby v hotovosti spolu za faktúru je 6 000 Eur, t.

Zaplatená hotovosť za účtovníctvo dodávok

Prijaté Príklad č. 2: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup tovaru v hodnote 6 000 Eur a chce ju uhradiť v dvoch splátkach po 3 000 Eur. Napriek tomu, že hodnota 1 splátky nepresahuje limit 5 000 Eur, hodnota platby v hotovosti spolu za faktúru je 6 000 Eur, t. j. nad limit a nemôže byť uhradená v hotovosti. Výdavky za spotrebu uvedených dodávok sú daňovým výdavkom pri splnení podmienky preukázateľnosti v súvislosti s dosahovanými príjmami. Uvedené služby sú dodávané obyčajne na základe zmluvných dodávok. Zo zmluvy má byť jasné, že priebežne platené sumy za elektrinu, teplo, plyn, vodu a podobne sú zálohami na budúce vyúčtovanie.

V texte faktúry je ďalej uvedené, že dátum vzniku daňovej povinnosti je dátumom dodania jednotlivých dodávok. Prosím o radu pri danej problematike.

7. ledna 2021 desátek
1 79 eur na americký dolar
200 000 inr na aud
top 10 top 10 youtube kanálů
budoucí cena mince bsv
systém obchodování s bollingerovými pásmy

Príklad: Podnikateľ, platiteľ DPH (SK) a prenajímateľ budovy, ktorý fakturuje nájomné s DPH (uplatnil § 38 ods. 5 zákona o DPH) má v zmluve o nájme so spoločnosťou ABC, s.r.o. tiež platiteľom DPH (SK) dohodnuté, že nájomca (spoločnosť ABC, s.r.o.) sa zaväzuje zaplatiť zábezpeku tzv. kauciu v zmluvne dohodnutej výške (môže byť napríklad stanovená ako 2 mesačné

511/211 účtujú sa narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia na. MD,. • na konci 1) PFA – Faktúra za dodávku materiálu od zahraničného dodávateľa – kurz ECB. 28. feb. 2007 Na základe rozhodnutia mestského úradu bola naviac zaplatená daň v roku Na účte 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok sa účtujú Nákup tovaru počas účtovného obdobia v hotovosti alebo na faktúru.